proverim

Před odesláním článku si ověřím důvěryhodnost vybraného časopisu pomocí následujících otázek:

1. Znám nebo znají moji kolegové vybraný časopis?

 • Četl/a jsem někdy nějaký článek z tohoto časopisu?
 • Jsou nejnovější články snadno vyhledatelné na webu časopisu?

2. Lze jednoduše identifikovat a kontaktovat vydavatele?

 • Je jméno vydavatele jasně uvedeno na webových stránkách časopisu?
 • Je na stránkách uvedeno telefonní číslo, e-mail a poštovní adresa vydavatele?

3. Je jasně určeno, jaký typ recenzního řízení časopis využívá?

 • Je srozumitelně popsán proces recenzního řízení?
 • Je zmíněna obvyklá délka recenzního řízení?

4. Je časopis indexován službami nebo databázemi, které běžné používám a znám?

 • Jsou informace o indexaci časopisu přesné?
 • Pokud je zmíněn impakt faktor časopisu, nachází se časopis v databázi Journal Citation Reports (JCR)?

5. Je na webových stránkách jasně uvedeno, kolik stojí publikování v daném časopise?

 • Je na stránkách vysvětleno, proč je publikování zpoplatněno?
 • Jaké náklady poplatek pokrývá a kdy bude platba vyžadována?

6. Znám členy redakční rady?

 • Jsou mně jména redakční rady povědomá?
 • Uvádí členové redakční rady své členství na svých osobních webových stránkách?

7. Je vydavatel členem některé ze známých iniciativ?

Kladné odpovědi na většinu otázek znamenají, že mohu přistoupit ke kroku publikuji