Iniciativa Vím, kde konferuji pomáhá vědcům posoudit legitimitu a renomé konferencí s cílem pomoci v rozhodnutí, zda se konference aktivně účastnit.
V současné době čelí vědecká komunita rostoucímu počtu pozvánek k prezentaci nebo účasti na konferencích.
Některé konference patří k respektovaným vědeckým akcí, jiné jsou zavádějící, nebo dokonce falešné.
Pomocí jednoduchých kroků lze vědcům pomoci rozlišit mezi autentickou důvěryhodnou konferencí a podvodnou konferencí, které by se měli vyvarovat.

premyslim

Je konference, na které chci vystoupit a prezentovat svůj výzkum, zaměřená na můj obor? A je tato konference důvěryhodná?

 • Každý rok se pořádají nové konference.
 • Roste také počet pochybných a falešných konferencí.
 • Vědec na sebe bere osobní odpovědnost za výběr konference, které se účastní.
 • Ale…mohu si být jistý/á, že konference, které se chci účastnit, je ta správná?
proverim

Kontrolní seznam je pomocním k určení důvěryhodné konference, vhodné k pasivní nebo aktivní účasti.

Organizátoři a sponzoři

 • Znáte společnost, asociaci, která konferenci pořádá?
 • Lze jednoduše identifikovat místo konání konference?
 • Je to první ročník konference?
 • Účastnili jste se Vy nebo Vaši kolegové této konference v předchozích letech?
 • Je jasný konferenční poplatek a bude konferenční poplatek zrušen, pokud se zúčastníte konference jako přednášející?
 • Je nějaký sponzor zapojen do konference?
 • Znáte sponzory – zejména ty z oboru jako inženýrství a biomedicínský výzkum?
 • Ověřovali jste si webové stránky konference? Jsou v pořádku všechny informace o konferenci? (výše konferenčních poplatků, termín zaslání příspěvku, termínu konání konference, programový výbor, organizační tým, program, místo konání aj.)
 • Viděli jste a četli jste někdy dříve příspěvky z konferenčního sborníku této konference?

Program a programový výbor

 • Je jasný konferenční program a časový harmonogram?
 • Shoduje se zaměření konference se základním zajmem Vašeho oboru?
 • Jsou Vám známi hlavní vystupující (keynote speakers)?
 • Jsou členové programového výboru uvedeni na webových stránkách konference?
 • Jsou Vám známi členové programového výboru?
 • Jsou jasná pravidla redakční kontroly prezentací a je znám typ recenzního řízení?

Konferenční příspěvky

 • Je jasné, kde budou konferenční příspěvky publikovány?
 • Uvádí pořadatelé jasně, ve kterých databázích bude konferenční sborník indexován?
 • Je vydavatel konferenčního sborníku členem profesních organizací typu COPE, DOAJ, OASPA?
 • Využijte také: Vím, kde publikuji k ověření kvality časopisu, kde chcete publikovat.

 • Pouze pokud jste spokojeni s výsledkem kontrolního dotazníku a u většiny otázek odpovíte „ano“, odešlete abstrakt a/nebo se zúčastněte zvolené konference.
 • Účastí na kvalitní konferenci získáte příležitost dozvědět se o novinkách a aktuálních trendech v oboru.
 • Účast na kvalitní konferenci Vás posune v kariéře a budete moci navázat užitečné kontakty ve svém oboru.
 • Publikování konferenčního příspěvku s plnohodnotným servisem, jehož součástí je recenzní posudek, editorská kontrola, indexování v uznávaných databázích, zvyšuje Vaši reputaci a šanci získat citační ohlasy.
 • O účast a vystoupení na konferenci byste měli uvažovat pouze v případě splnění všech jmenovaných podmínek.