ostrance

Stránka vimkdepublikuji.cz je součástí osvětové kampaně, která si klade za cíl usnadnit vědcům identifikaci důvěryhodných časopisů, ve kterých mohou publikovat. Nabízí jednoduchý seznam kroků, které provedou vědce-autora kritickým zhodnocením jak časopisu, tak i vydavatele.

Česká verze je volným překladem původní kampaně Think.Check.Submit.

Stránka vimkdepublikuji.cz vznikla ve spolupráci Ústřední knihovny VUT v Brně a Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR pro účely propagační akce Open Access Week 2016.

VUT v Brně, Ústřední knihovna
Asociace knihoven vysokých škol ČR
oa-logo

Think.CHeck.Submit.

Autoři webu

Lucie Melicharová (UPa)
Lenka Němečková (ČVUT)
Pavla Rygelová (VŠB-TUO)
Tereza Simandlová (UK)
Jan Skůpa (VUT)

Obsah a správa webu

Jan Skůpa
Ústřední knihovna VUT v Brně
tel.: +420 541 145 125
e-mail: skupa@lib.vutbr.cz