premyslim

Je nakladatel, kde chci vydat knihu, důvěryhodný?
Vybral jsou správného nakladatele pro svou publikaci?

 • Po celém světě je vydáváno stále více vědeckých publikací.
 • Každý týden se objevují noví nakladatelé.
 • Snadno lze narazit na nakladatele, kteří podvádějí či nedodržují nutné kvalitativní standardy.
 • Není jednoduché najít spolehlivého průvodce, který by pomohl s výběrem, kde publikovat.
proverim

Využijte následující seznam otázek k ověření, zda je nakladatel důvoryhodný.

Znám nebo znají moji kolegové vybraného nakladatele?

 • Četl/a jsem někdy nějakou knihu nebo kapitolu z knihy vydanou tímto nakladatelem?
 • Jsou nejnovější knihy snadno vyhledatelné na webu nakladatele?
 • Znám členy redakční rady?

Lze jednoduše identifikovat a kontaktovat nakladatele?

 • Je název nakladatele jasně uveden na čelní straně knihy a na webových stránkách?
 • Je na stránkách uvedeno telefonní číslo, e-mail a poštovní adresa nakladatele?

Je jasně určeno, jaký typ recenzního řízení nakladatel využívá a spolupracuje nakladatel s nezávislými/externími recenzenty?

 • Nabízí nakladatel recenzování vaší publikace experty z redakční rady nebo odborníky z vaší vědní oblasti?

Jsou publikace indexovány službami nebo databázemi, které běžné používám a znám?

 • Zajišťuje nakladatel dlouhodobou archivaci digitálních publikací např. prostřednictvím OAPEN nebo CLOCKSS?

Uvádí nakladatel na svých webových stránkách informace o financování?

 • Je jednoznačně uvedeno, zda autor platí za publikování?
 • Pokud nakladatel účtuje poplatky za vydání publikace, jsou na webových stránkách uvedeny informace o výši poplatku a měně? Je vysvětleno, za co je poplatek účtován a kdy je nutné částku uhradit?
 • Je jasně uvedeno, zda nakladatel poskytuje výjimku z placení poplatků?

Jsou na webových stránkách uvedeny pokyny pro autory?

 • V případě otevřeně přístupných publikací, uvání nakladatel jasně svou licenční politiku, včetně preferovaných typů licencí a informací o poskytovaných výjimkách, vyplývajících z potřeb autora/ů? Jsou v publikacích uvedeny licenční podmínky podrobně?
 • Uvádí nakladatel jasně předmět smlouvy a informace o honoráři, kde je to relevantní?
 • Je jasně uvedeno, jaká jsou práva autora? Může autor, například, uložit a zveřejnit bez omezení elektronickou verzi publikace nebo její části do institucionálního repozitáře?
 • Uvádí nakladatel jasně svou politiku v oblastech potenciálního střetu zájmu s autory, editory a recenzenty?
 • Uvádí nakladatel přesně, jaké služby nabízí autorům? Je mezi nimi například marketing nebo korektury textu?

Je nakladatel členem některé ze známých iniciativ?

 • Dodržuje nakladatel pravidla Committee on Publication Ethics (COPE) ?
 • Pokud bude publikace vydána v režimu open access, je zařazena do Directory of Open Access Books (DOAB)?
 • Je nakladatel členem Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA), jestliže nabízí vydávání otevřeně přístupných publikací?
 • Je nakladatel členem nějaké jiné obchodní asociace?
publikuji

Odpověděl/a jsem si kladně na většinu otázek?

V případě, že u většiny otázek byla odpověď kladná, mohu svou publikaci publikovat u vybraného nakladatele.

Zkrátka:

Publikace, nebo její části by měly být:

 • indexovány internetovými vyhledávači a agregátory,
 • snadno vyhledatelné na internetu,
 • předávány k dlouhodobé archivaci.

Nakladatel by měl poskytovat profesionální služby včetně recenzování a redakce textu.
Jedině tehdy mohu zaslat rukopis do redakce nakladatele.